הקדש “בית האזרח” – נתניה

הקדש "בית האזרח" – נתניה

לחברת "בוני נתניה" בראשותו של ראש העיר דאז עובד בן- עמי ובה חברים נוספים ממייסדי העיר, הייתה קרקע ברחוב הרב קוק 13 בנתניה.

החברה הקצתה חלק מהקרקע למפלגת הציונים הכלליים כדי להקים בו את "בית-האזרח" שישמש מועדון תרבות וישרת גם את סניף המפלגה. חלק אחר מהקרקע הוקצה ע"י החברה לקופ"ח עממית (היום מאוחדת) כדי לקיים בו מרפאה.

לדאבוננו כל בעלי המניות של חברת "בוני נתניה" הלכו לעולמם מזה שנים רבות וחלקת האדמה נותרה עם חברה ללא בעלים.

המרכז האזרחי לתרבות חברה וכלכלה, שהוא ממשיך דרכה של המפלגה הליברלית, בראותו את המצב הבעייתי שאליו נקלע הנכס מינה את עורכי הדין מוטי רינקוב ואבי סנדרוביץ' לייצגו והציב להם מטרה: לדאוג שהנכס יישאר כנכס ציבורי שישרת את תושבי נתניה, ולמנוע מצב שידיים פרטיות ילטשו עליו עין.

עורכי הדין העלו רעיון יצירתי והם איתרו את המסלול היחיד האפשרי להבטיח שהנכס יישאר בידיים ציבוריות. הם פנו לרשם ההקדשות דאז מר אברהם קפלן והציגו בפניו את תכניתם לערוך פניה לבית המשפט המחוזי כדי שיכריז על הנכס החשוב הזה כהקדש. רשם ההקדשות נעתר ברצון לפנייתם ומיד לאחר מכן הגישו עורכי הדין בקשה לבית המשפט המחוזי בת"א- יפו להכריז על הנכס כהקדש.ביה"מבפני כב' השופט א. שטרסנוב (כתוארו אז) קיבל את פנייתם של עורכי הדין על-אף שגורמים ממלכתיים המליצו בפניו להזמין לדיון את יורשי "בוני נתניה", ומינה את המרכז האזרחי לתרבות חברה וכלכלה לנאמן ההקדש.

כמו כן אישר בית המשפט את שטר ההקדש בו נקבעו מטרות ההקדש שהן כדלהלן:

חלוקת מלגות לסטודנטים הלומדים במוסדות חינוך והשכלה אחרים, תושבי נתניה.
פיתוח פעילות תרבותית בנתניה, על ידי קיום הרצאות, ערבי עיון, הכרת הארץ וכיו"ב על ידי ההקדש ובשיתוף פעולה עם גופים ציבוריים אחרים.
סיוע מעת לעת, להקלת מצוקה של נזקקים לצרכים חד-פעמיים.
מטרות ציבוריות אחרות שהינן ראויות והולמות לדעת נאמן ההקדש.

ביה"מ ציווה על הנאמנים לפעול לפיתוח הנכס, ואכן נעשית פעילות נמרצת לממש את היעד החשוב הזה.

מאז שנת 2005 מתבצעת ע"י ההקדש פעילות תרבותית- חינוכית. ב"בית האזרח" מתקיים מעין בית ספר לחשיבה פוליטית-ליברלית, בו מתקיימות הרצאות שבועיות בהשתתפות קהל רב. המרצים כולם ברמה גבוהה מן האקדמיה וכן אישים ידועי שם ונשואי פנים, העוסקים בנושאים אקטואליים, מדיניות, כלכלה וחברה. כמו כן מתקיימים מעת לעת ימי עיון בנושאים חשובים ואקטואליים.

בנוסף לכך, מזה שנים מחלק ההקדש מדי שנה 10 מלגות בנות 5000 ש"ח לסטודנטים תושבי נתניה, הלומדים במקצועות התורמים לכלכלת המדינה ובמקצועות שהמדינה צריכה להם כגון: חינוך, רפואה, הנדסה, וכו'.

טקס חלוקת המלגות מתקיים מדי שנה בנוכחות בכירי מועצת העירייה ואישי ציבור.


  • כל הזכויות שמורות 2021


  • עריכה וניהול: Scriptus
    Site By: YMTNET