מלגות שנת תשפ”ג

המרכז הליברלי

קרן המלגות

מודיעים בזה  על  פתיחת הגשת בקשות  למלגות לשנת תשפ”ג/2022-23 בסכום של עד 5,000 ₪ כל אחת,

לסטודנטים/ות   הלומדים/ות החל משנה שנייה לתואר אקדמי

במוסד להשכלה גבוהה.

המלגות ינתנו ללומדים/ות  מקצועות טכנולוגיים שהמדינה זקוקה להם,

כגון: רפואה, כלכלה, מנהל עסקים והנדסה וכן מקצועות חברתיים כגון: עבודה סוציאלית וחינוך.

חלוקת המלגות צפויה  במהלך חודש ספטמבר 2023  לסטודנטים/ות בעלי/ות הישגים אקדמיים גבוהים, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המלגות של הקרן, זקוקים/ות לסיוע כלכלי.

יש למלא את הטופס המקוון ולצרף את המסמכים עד לתאריך 15.03.2023

לבירורים ניתן לפנות ל- me@merkazliberaly.co.il


  • כל הזכויות שמורות 2021


  • עריכה וניהול: Scriptus
    Site By: YMTNET